top of page
Image by Tanner Mardis

BEVARANDE AV GAMLA FÖREMÅL

Hembygdsföreningen äger ett antal föremål av historiskt värde för bygden.

Föreningen har en stor samling föremål som har en historiskt betydelse för hembygden. Just nu är de svåråtkomliga för allmänheten och vi vill flytta ner dem och göra ett ordentligt hembygdsmuseum. 

Steg ett är att göra en ordentlig inventering av de objekt som finns.

Vi har genomfört detta löpande under året och hoppas kunna fortsätta under vintermånaderna. 

Bevarande av gamla föremål: Vad vi gör
bottom of page